DOPRAVA

Naša spoločnosť patrí medzi stabilné dopravné spoločnosti na dopravnom trhu, kde jej hlavnou filozofiou je vysoká kvalita ponúkaných služieb. V priebehu 20 rokov sme dokázali vybudovať dôveryhodnú a profesionálnu spoločnosť.

Každoročnými investíciami do vzdelávania ako i do modernizácie vozového parku, garantujeme zvyšovanie kvality a profesionality v ponúkaných službách. Stredisko dopravy a špedície je certifikovaná a používajú systém riadenia kvality ISO 9001:2015.

Našou devízou je aj poloha na území mesta, jednoduchá a rýchla prístupnosť k hlavnému diaľničnému ťahu D 1 Bratislava – Žilina.

Trnavská NAD a.s. je členom Asociácie dopravcov v cestnej premávke, Zväzu zasielateľov a logistiky SR ČESMAD Slovakia.

Špecializujeme sa na vykonávanie medzinárodnej dopravy na európskom kontinente a na prepravu sypkých materiálov a krmovín.

Pre komplexnú vybavenosť poskytujeme v našom areáli aj doplnkové služby pre nákladné vozidlá, ako sú oprava – servis vozidiel, umyváreň, parkovanie, čerpacia stanica a colné odbavenie.


NAŠE SÍDLONÁŠ AREÁL