Ochrana osobných údajov v TNAD


Ochrana vašich osobných údajov je pre spoločnosť Trnavská NAD, a.s. (ďalej ako „TNAD“) jednou z hlavných priorít. Na týchto webových stránkach nájdete všeobecné informácie týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, informácie o tom, ktoré osobné údaje TNAD zhromažďuje priamo pri kontakte s vami alebo prostredníctvom súvisiacich komunikačných kanálov, najmä stránky na sociálnych sieťach, na aké účely sa vaše osobné údaje spracúvajú, informácie o vašich právach a ako TNAD tieto údaje chráni.

Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré TNAD zhromažďuje, keď komunikujete so spoločnosťou ako uchádzač o zamestnanie, zamestnanec nášho obchodného partnera či ako zástupca obchodného partnera.

Tieto informácie môžeme podľa potreby aktualizovať aj bez upozornenia, a preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich znením na týchto webových stránkach.


Informácie pre dotknuté osoby pri získavaní osobných údajov


Za dotknuté osoby sa považujú fyzické osoby – zamestnanci TNAD, uchádzači o zamestnanie, zamestnanci našich obchodných partnerov, zástupcovia našich obchodných partnerov a ďalšie fyzické osoby, ktoré TNAD poskytnú svoje osobné údaje.

Zamestnanci TNAD majú informácie o spracúvaní svojich osobných údajov k dispozícii TU. Zamestnanci- vodiči TNAD nájdu informácie o spracúvaní svojich osobných údajov TU.

Ak ste uchádzačom o zamestnanie, podrobnejšie informácie o spracúvaní vašich údajov nájdete na Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – uchádzači o zamestnanie. Ak ste súčasným alebo potenciálnym obchodným partnerom, v rámci tohto obchodného vzťahu máme prístup k osobným údajom vašich zamestnancov a zástupcov, podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov  zamestnancov a zástupcov obchodných partnerov nájdete na Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – zamestnanci a zástupcovia obchodných partnerov. Ak ste zamestnancom (vodičom) nášho obchodného partnera – prepravnej spoločnosti, Vaše osobné údaje potrebujeme na riadne plnenie našich zmluvných povinností voči našim klientom (odosielateľom), informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov – zamestnanci (vodiči) obchodných partnerov.

V prípade návštevy priestorov TNAD nájdete potrebné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov TU.


Sociálne médiá


Ak sa zúčastníte diskusie na fórach sociálnych sietí (Facebook) mali by ste poznať a chápať nástroje, ktoré stránka Facebook ponúka a ktoré vám umožňujú rozhodnúť sa, ako budete zdieľať svoje osobné údaje vo svojich profiloch na tejto sociálnej sieti. Preto vám odporúčame prečítať si príslušné nastavenia ochrany osobných údajov, zmluvné podmienky a súvisiace informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje používajú v prostrediach Facebooku.

Na základe vašich rozhodnutí o nastaveniach na rôznych stránkach sociálnych sietí môžu byť niektoré osobné údaje sprístupnené TNAD. Ide o údaje o vašich online aktivitách a profiloch na sociálnej sieti Facebook (napr. používateľské meno, fotografie, záujmy, e-mailová adresa, pohlavie, komentáre a obsah, ktorý ste zverejnili alebo zdieľali).


Ochrana Vašich osobných údajov


TNAD s cieľom zaistiť potrebnú úroveň bezpečnosti osobných údajov pred ich stratou, zničením, neoprávneným prístupom, zmenou, neoprávneným poskytnutím, či zneužitím prijala potrebné technické a organizačné opatrenia, bezpečnostné technológie a postupy. Jedným z opatrení je ukladanie vašich osobných údajov do databáz/softvérov s obmedzeným prístupom v strážených priestoroch TNAD ako aj heslovanie príloh s vašimi osobnými údajmi. Okrem iného spoločnosť kontroluje  prístup k týmto údajom, využíva brány firewall, antivírusové programy a zabezpečené servery.


Cenová ponuka dopravy

Cenová ponuka
Zavrieť