O NÁS

HISTÓRIA

Trnavská NAD a.s. vznikla 01. 10. 1995 transformáciou bývalého ČSAD, ktoré bolo založené v roku 1957. Nová spoločnosť TNAD a.s. pokračovala v predmete podnikania ČSAD. Postupne prebiehala modernizácia nielen vozového parku, ale aj celého areálu a komunikačných technológií. Vývoj samotnej spoločnosti a dopravného trhu priniesli rozšírenie podnikateľských činností, ktorými boli prevádzka autoumyvárne, opravy a servis nákladných vozidiel a výstavba skladových priestorov. V čase transformácie vozový park pozostával z plachtových návesov, sklápačov a izotermických vozidiel na rozvoz mlieka.SÚČASNOSŤ

V súčasnosti je hlavným predmetom podnikania našej spoločnosti medzinárodná kamiónová doprava, preprava sypkého materiálu a krmovín. Poskytujeme aj ďalšie služby, ako napríklad špedícia – vyťažovanie vozidiel, prenájom skladových a kancelárskych priestorov, prenájom opravárenských priestorov, prevádzka colného parkoviska Colného úradu Trnava. Rozšírením vozidlového parku a vývojom trhu sme sa rozhodli pre zriadenie vlastnej čerpacej stanice TIR PETROLEUM, ktorá dnes tvorí sieť čerpacích staníc v Trnave a v Šúrovciach. Spoločnosť TNAD a.s. patrím medzi najväčšie dopravné spoločnosti na Slovensku bez zahraničného majetkového podielu. Naše vozidlá jazdia v krajinách celej Európy, hlavne v Anglicku, Nemecku, Francúzsku. Na základe vyše dvadsaťročných skúsenosti sme schopní poskytovať komplexný servis medzinárodnej dopravy, a tak dosiahnuť maximalizáciu spokojnosti zákazníka. Marketingový rozvoj, moderný dopravný systém, profesionalita, šetrnosť životného prostredia a starostlivosť o klientov tvoria firme imidž vysokej kvality.Po transformácii spoločnosti sme prevzali logo ČSAD, pod ktorým fungovala doprava v rámci bývalého Československa až do roku 1996.Prechodom spoločnosti do súkromného vlastníctva bolo vytvorené nové logo TNAD, ktoré nieslo naďalej znaky svojho predchodcu ČSAD, na znak kvality, dlhoročných skúseností a tradície. Pod týmto logom fungovala spoločnosť v rokoch 1996 – 1998.Po roku 1998 sa predstavenstvo spoločnosti uznieslo na novom logu, ktoré by symbolizovalo už len samotnú spoločnosť TNAD, bez znakov bývalého ČSAD.Pri vývoji trhu a modernizácii vozového parku sme sa opäť rozhodli pre zmenu loga, ktoré by bolo pútavejšie a bolo by symbolom nášho sloganu “Doprava bez hraníc”. A tak vzniklo logo so zemeguľou, pod ktorým funguje naša spoločnosť dodnes.